Wat zoek je?
 Waar wil je zoeken?
Agenda Website

 Of bekijk hier onze diensten A t/m Z

 

Welkom op de website van Welzijn Baarn, de welzijnsorganisatie in de gemeente Baarn. Op deze site vindt u alle informatie wat betreft onze activiteiten en diensten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, informatie en ondersteuning. U kunt alles zoeken wat u nodig heeft. "ik zoek" kan in de breedste zin van het woord gebruikt worden. U wilt iets weten over de ouderenadviseur, dan typt u dat in. U krijgt alle informatie wat met de ouderenadviseur te maken heeft. Maar zoekt u een activiteit, een bepaalde doelgroep of een bepaalde tijd, typ in wat u zoekt of voor wie u zoekt of op welke dag u iets zoekt. Zo vindt u alles wat u nodig heeft.

Mantelzorg & Werk
Verlofregelingen
Mezzo: informatie

Werk combineren met zorg
www.werkenmantelzorg.nl
 
Mantelzorg & Jongeren
Jonge Mantelzorgers
www.jong-zorgen.nl


Regeling TOG
Tegemoetkoming Ouders van thuiswonende Gehandicapte kinderenen
U krijgt voor uw kind kinderbijslag. Is uw kind ernstig ziek of heeft uw kind een handicap en woont hij of zij bij u thuis? Dan kunt u naast de kinderbijslag een bijdrage aanvragen voor de extra zorg voor uw kind. Deze bijdrage heet de 'Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen' (TOG).
Sociale Verzekeringsbank: informatie
 
Mantelzorg & Regelingen
Mantelzorgcompliment
Sociale Verzekeringsbank: informatie

WMO voorzieningen Baarn
Loket Wonen, Welzijn, en Zorg: informatie
 
Mantelzorg & Respijtzorg
Respijtzorg
Steun en Netwerk: informatie

Respijtwijzer
www.respijtwijzer.nl
 
Mantelzorg & Algemeen
Websites:
www.mezzo.nl
www.expertisecentrummantelzorg.nl
www.vilans.nl