Wat zoek je?
 Waar wil je zoeken?
Agenda Website

 Of bekijk hier onze diensten A t/m Z

 

Welkom op de website van Welzijn Baarn, de welzijnsorganisatie in de gemeente Baarn. Op deze site vindt u alle informatie wat betreft onze activiteiten en diensten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, informatie en ondersteuning.

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken even helemaal aan een ander over te laten. De bedoeling is dat de mantelzorger even vrijaf van de zorg heeft.

Beroepskracht of vrijwilliger
De zorg kan worden overgenomen door een beroepskracht of vrijwilliger. Respijtzorg door beroepskrachten kan zowel in een instelling als bij mensen thuis plaatsvinden. Voorbeelden zijn dagopvang, logeerhuizen, zorgboerderijen en professionele respijtzorg thuis. Sommige vormen van vervangende zorg door beroepskrachten worden betaald uit de AWBZ, na een indicatiestelling door het CIZ. Of via WMO van de gemeente. Ook is het mogelijk vervangende zorg in te kopen met een PGB.

Respijtzorg
Overname van de zorg door vrijwilligers kent globaal twee varianten: voor een dagdeel of voor een aangesloten periode. Voor een dagdeel overname van zorg kan men bijvoorbeeld terecht bij de organisaties voor vrijwillige thuishulp, o.a. Buddyzorg. Vervanging voor een mantelzorger die op vakantie gaat, wordt geleverd door Handen-in-Huis.
Kijk voor meer informatie bij www.mezzo.nl of www.handeninhuis.nl.

Zie ook mogelijkheden landelijk, regionaal m.b.t. respijt: www.respijtwijzer.nl

Vragen
Wilt u in een gesprek met de mantelzorgconsulent gerichter kijken naar uw eigen individuele mantelzorgsituatie, dan kan dat. In het gesprek kunnen we kijken welke mogelijkheden voor u het meest werkbaar en wenselijk zijn.
 
Wilt u meer informatie? Neem contact op met:

Welzijn Baarn
Mantelzorgconsulent
Tel. 06-1064 5530
mantelzorg@welzijnbaarn.nl