ANBI status

Welzijn Baarn heeft sinds 14 mei 2009 de ANBI status. 

Het instellingsnummer is: RSIN 820870754

Contactgegevens:
Stichting Welzijn Baarn
Oranjestraat 8
3743 GD Baarn

Bestuur
Welzijn Baarn is een stichting met een (vrijwillig) toezichthoudend bestuur. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting en zorgt ervoor dat het doel van de stichting zoveel mogelijk wordt nagestreefd. Het bestuur draagt tevens zorg voor het financiële beheer.  

Het bestuur van Welzijn Baarn bestaat uit:

Dhr. W. J.L. Genuit Voorzitter
Dhr. V. Andringa Secretaris
Mevr. A. Slingerland                  Lid

 

Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2019