Wat zoek je?
 Waar wil je zoeken?
Agenda Website

 Of bekijk hier onze diensten A t/m Z

 

Welkom op de website van Welzijn Baarn, de welzijnsorganisatie in de gemeente Baarn. Op deze site vindt u alle informatie wat betreft onze activiteiten en diensten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, informatie en ondersteuning.

ANBI status

Welzijn Baarn heeft sinds 14 mei 2009 de ANBI status. 

Het instellingsnummer is: RSIN 820870754

Contactgegevens:
Stichting Welzijn Baarn
Oranjestraat 8
3743 GD Baarn

Bestuur
Welzijn Baarn is een stichting met een (vrijwillig) stichtingsbestuur. Het bestuur vertegenwoordigt en bestuurt de stichting en zorgt ervoor dat het doel van de stichting zoveel mogelijk wordt nagestreefd. Het bestuur draagt tevens zorg voor het financiële beheer. De bestuursleden kunnen aanspraak maken op een vergoeding van maximaal €150,- per jaar. 

Het bestuur van Welzijn Baarn bestaat uit:

Dhr. W. J.L. Genuit                      voorzitter
Dhr. J. Muizelaar                         penningmeester
Dhr. V. Andringa                         secretaris
Mevr. D. Biesma                          lid
Dhr. H. van der Veen                   lid

Missie en Visie

Missie
Het leveren van een fundamentele bijdrage aan het voorkomen, signaleren en oplossen van maatschappelijke vraagstukken, gericht op een gezond sociaal klimaat in de lokale samenleving.

Visie
De inwoner van Baarn stuurt zelf haar of zijn eigen leven. Welzijn Baarn inspireert de inwoner om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor vraagstukken die haar, hem en/of de samenleving aangaan. En zij stimuleert haar of hem om mensen, die dat niet zelfstandig kunnen, te ondersteunen.

 Jaarrekening 2014
 Jaarverslag 2014
 Jaarrekening 2015
 Jaarverslag 2015
 Jaarrekening 2016
 Jaarverslag 2016
 Jaarrekening 2017
 Jaarverslag 2017