Wat zoek je?
 Waar wil je zoeken?
Agenda
Website

 Of bekijk hier onze diensten A t/m Z

 

Welkom op de website van Welzijn Baarn, de welzijnsorganisatie in de gemeente Baarn. Op deze site vindt u alle informatie wat betreft onze activiteiten en diensten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, informatie en ondersteuning.

Oosterhei beeldmerkIn samenwerking met Welzin Amersfoort is het project “Blij in de Oosterhei” 2 jaar geleden opgestart. Met als doel het versterken van informele netwerken en basisvoorzieningen, zodat de tevredenheid in de wijk toeneemt. 2 medewerkers van Welzin en 2 medewerkers Welzijn Baarn liepen meerdere keren per week in de Oosterhei om verhalen en wensen van de bewoners van de Oosterhei te inventariseren. Soms werden er wensen verteld waar we op het moment even niet bij konden helpen, maar er werden ook vaak wensen gerealiseerd. Wij waren niet degenen die deze wensen realiseerden, maar door het leggen van verbindingen tussen buurtbewoners, kunnen zij met elkaar wensen realiseren en zijn er regelmatig leuke activiteiten in de wijk. Naast de wijkbewoners werden ook de professionals in de wijk uitgenodigd om mee te denken.

Wat is er bereikt?
In 2015 zijn diverse signalen collectief gemaakt en gekoppeld aan talenten (buurtnetwerk).

 • Koffie op zondag: Koffie op zondag; eens in de 6 weken een samenkomst van 55+ om eenzaamheid tegen te gaan In 2015 zijn er 5 bijeenkomsten geweest. Het gemiddelde aantal bezoekers is 7. Leeftijd tussen 67 tot 82 jaar. Het was moeilijk om mensen te bereiken, maar voor de mensen die naar de koffie op zondag kwamen was het een uitje.
 • Straatcomité Kievitstraat en Gruttostraat: Een straatnetwerk dat problemen en wensen in de straat zelf oppakt en straatgenoten ondersteunt. Elkaar kennen in de straat en gedeelde verantwoordelijkheid, geeft minder overlast en minder vraag naar formele zorg. Aantal bijeenkomsten 6 keer. Het Straatcomité heeft een eigen facebook pagina. Het comité probeert mensen uit de straten te bereiken. Het straat comité vindt dat er nu meer samenhorigheid is in de straat, met name in de Kievitstraat.  Mensen stellen hun vraag nu ook via facebook. Het straatcomité heeft in 2015 de buitenspeeldag georganiseerd in samenwerking met de gemeente en Welzijn Baarn en zich ingezet voor vermindering van de overlast door hondenpoep.
 • Buitenspeeldag: De Buitenspeeldag werd uitgevoerd door een bewonersgroep. Vogelbuurt Noord-West. Er werden leuke buitenspelletjes met het thema Bouwen uitgevoerd. Dit met ondersteuning van Welzijn Baarn. De Buitenspeeldag werd gehouden op 10 juni 2015 en was een samenwerking tussen: Welzijn Baarn, Scouting Baarn, Speel-o-theek, Bewonersgroep Vogelbuurt Noord-West. Speeltuinvereniging Baarn, B-Slim, Gemeente Baarn, GGD Midden NL, Centrum voor Jeugd en Gezin, Stichting Allochtonenraad Baarn en Halfords. (LINK naar Buitenspeeldag pagina)
 • Weg met hondenpoep: Een buurtinitiatief om het straatbeeld schoon te krijgen. Zowel rondom het parkgebouw als rondom de Reigerstraat/ Kievitsstraat is er het afgelopen jaar door diverse bewoners aandacht besteed aan het hondenpoep probleem. Talenten hebben vlaggetjes gestoken in de hondenpoep. De overlast van hondenpoep is een heel stuk afgenomen. Nu vraagt het zwerfvuil de nodige aandacht!
 • Huiswerkklas: Er zijn in 2015 28 bijeenkomsten geweest. Er waren 8 kinderen : 2 kinderen van groep 6, 3 van groep 7 en 3 van groep 8. De huiswerklas werd door vrijwilligers gedraaid, in samenwerking met de Uitkijck. Door gebrek aan belangstelling is de huiswerkklas vanaf september 2015 gestopt.
 • Taal erbij: Taal erbij is niet Nederlands sprekende burgers koppelen aan talenten die praktisch ondersteunen; samen boodschappen doen, een brief lezen. Dit vindt o.a. plaats in de Uitkijck. Sacha, een talent uit de wijk, helpt twee vrouwen met het Nederlands. Taal erbij is in 2015 gestart. Er zijn 4 bijeenkomst geweest.
 • De Ouderkamer: De Ouderkamer; kwetsbare en met name allochtone vrouwen, in contact brengen en thema gericht aanbod geven (gericht op opvoeding, integratie, en versteviging van autonomie) (LINK naar Ouderkamer pagina)
 • Waaks: Een samenwerking van burgers en politie rondom veiligheid. Vanuit het Wijk gericht werken is er regelmatig aandacht gevestigd op dit project.
 • Buurtbibliotheek: een kast met boeken waar iedereen gebruik van mag maken. Het boek mag je eventueel houden. De buurtbibliotheek wordt gerund door een talent uit de wijk. Het kastje staat in Cafetaria het Hartje. Doel; taalontwikkeling.
 • Mama’s Club: Het doel van de Mama’s club is het verbreden van netwerk bij ouders. Samen opvoedthema’s bespreken, elkaar in de wijk kennen, het gevoel van saamhorigheid creëren. 
 • Huiswerkbegeleiding voor ouders: De ouders koppelen aan talenten, zodat ouders zelf in staat kunnen zijn om hun kind te helpen met het huiswerk maken. Hierdoor ontstaat kennis bij ouders en ontstaat verbinding. Wat doet mijn kind? Hoe kan ik als ouder hierbij regie nemen? 
 • Speelterrein “De Bult”: Uit signalen uit de wijk is gebleken dat in 2015 veel overlast is ervaren rondom speelterrein ‘ de Bult’. Overlast in thema’s veiligheid (hanggroep jongeren) en straatbeeld (vervuiling, achterstallig onderhoud). Vanuit dit collectieve signaal is een avond georganiseerd om te horen welke talenten dit project zouden willen oppakken.
 • Eenzaamheid en Armoede activiteiten: Rondom het thema eenzaamheid en armoede is een tweetal keren een dag georganiseerd waarbij er door jongeren uit de wijk is gekookt voor een select groepje kwetsbare burgers uit de wijk.

Daarnaast zijn er nog meerdere individuen doorverwezen naar de hulpverlening.

Wilt u meer informatie over het Oosterhei project? Of wilt u misschien iets doen voor uw buurt?
Neem contact op met:
Latifa Souidi
06-1064 6080
Email: Latifa

of
Masja van der Linden
06-1091 2885
Email: Masja