Wat zoek je?
 Waar wil je zoeken?
Agenda Website

 Of bekijk hier onze diensten A t/m Z

 

Welkom op de website van Welzijn Baarn, de welzijnsorganisatie in de gemeente Baarn. Op deze site vindt u alle informatie wat betreft onze activiteiten en diensten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, informatie en ondersteuning.

Het doel van Welzijn Baarn is simpel; het bevorderen van welzijn voor alle inwoners van de gemeente Baarn. Aan het bevorderen van uw welzijn, kunt u zelf het meeste invloed op uitoefenen. Welzijn Baarn richt zich dan ook op het ontplooien en versterken van de kracht van de burgers, jong en oud. Dit doen wij door ondersteuning te bieden aan initiatieven en netwerken, verbindingen te leggen tussen mensen en organisaties en een klimaat te bevorderen waarin de kracht van burgers het meest tot haar recht komt.

Missie

Het leveren van een fundamentele bijdrage aan het voorkomen, signaleren en oplossen van maatschappelijke vraagstukken, gericht op een gezond sociaal klimaat in de lokale samenleving.

Visie

De inwoner van Baarn stuurt zelf haar of zijn eigen leven. Welzijn Baarn inspireert de inwoner om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor vraagstukken die haar, hem en/of de samenleving aangaan. En zij stimuleert haar of hem om mensen, die dat niet zelfstandig kunnen, te ondersteunen.

Alle werkzaamheden die hier uit voort komen doen wij met onze beroepskrachten en meer dan 350 vrijwilligers.

Preventie en Voorlichting

De Beroepskrachten van Welzijn Baarn voeren voorlichtings- en preventieactiviteiten uit voor zeer diverse doelgroepen en over zeer diverse onderwerpen. Dit kan gaan om voorlichtingen op scholen over alcohol, tabak en drugs, voorlichting aan allochtonen vrouwen of een Scootmobielcursus. De accommodaties van Welzijn Baarn zijn voor veel mensen ook een startpunt naar hun zoektocht naar informatie. Gebruik makend van de brede kennis van de sociale kaart van Baarn kunnen de medewerkers de gevraagde informatie veelal verschaffen of gericht doorverwijzen naar de juiste instantie.