Wat zoek je?
 Waar wil je zoeken?
Agenda Website

 Of bekijk hier onze diensten A t/m Z

 

Welkom op de website van Welzijn Baarn, de welzijnsorganisatie in de gemeente Baarn. Op deze site vindt u alle informatie wat betreft onze activiteiten en diensten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, informatie en ondersteuning.

Mantelzorg Baarn heeft de opdracht gekregen om de regeling ‘Huishoudelijke Toelage’ (HHT) uit te voeren. Deze toelage biedt mantelzorgers, die in de gemeente Baarn wonen, de mogelijkheid om per week anderhalf uur huishoudelijke hulp in te zetten bij die zorgorganisaties die uitvoering geven aan Huishoudelijke Toelage.
Zij kunnen de toelage bij hun thuis inzetten of bij hun zorgvrager als die in de gemeente Baarn woont of in één van de 3 andere deelnemende gemeenten.
Alle mantelzorgers die geregistreerd staan bij Welzijn Baarn zijn per brief op de hoogte gebracht van deze toelage. Het is niet bekend wie hiervan gebruik hebben gemaakt.
Mantelzorgers die nog niet bekend zijn, kunnen zich alsnog laten registreren. De mantelzorgconsulent doet vooraf een “mantelzorgcheck”.
Of er dit jaar weer een huishoudelijke toelage wordt toegekend aan mantelzorgers is nog onbekend. 

Wilt u meer informatie? Neem contact op met:

Welzijn Baarn
Mantelzorgconsulent
Eemnesserweg 17
3743 AD Baarn

Tel: (035)543 6222
E-mail: mantelzorg@welzijnbaarn.nl