Wat zoek je?
 Waar wil je zoeken?
Agenda Website

 Of bekijk hier onze diensten A t/m Z

 

Welkom op de website van Welzijn Baarn, de welzijnsorganisatie in de gemeente Baarn. Op deze site vindt u alle informatie wat betreft onze activiteiten en diensten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, informatie en ondersteuning.

Mantelzorg is één van de diensten van Welzijn Baarn voor u! 

De Mantelzorgconsulent is de coördinator, uitvoerder en het aanspreekpunt. Hier kunt u, als mantelzorger, terecht voor informatie, advies en ondersteuning. Mantelzorgers geven zorg en/of begeleiding aan een partner, een kind, een familielid of goede vriend(in) met een chronische ziekte, een psychiatrisch ziektebeeld, een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of met een dementieel beeld. Mantelzorgers zijn van alle leeftijden.

Doel:
1. Mantelzorg
De mantelzorger in zijn kracht houden, bewust maken van zijn kracht en daar waar nodig ondersteunen in het terugzetten in deze energie en versterken. De mantelzorger is een onderdeel van zijn netwerk thuis.
Netwerkversterkende maatregelen inzetten; overbelasting netwerk (o.a. mantelzorger) te voorkomen. Benutten van Mantelzorgscan (Landelijk ExpertiseCentrum Mantelzorg), Sociaal Netwerkversterking (MEE), Zorgdriehoek. 

2. Vrijwilligerswerk in zorg en begeleiding
Een goede match tussen vraag (van zorgvrager en/of mantelzorger) en aanbod van vrijwillige inzet vraagt om faciliteren van goede coördinatie, integrale benadering en versterken en behouden van (ervarings)deskundigheid. Faciliteren van het Netwerk Informele Zorg in de gemeente (voorheen het Vrijwilligers Collectief) met vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en kerken. 

3. Deskundigheidsbevordering
Expertise aanbieden aan professionals en vrijwilligers over mantelzorg, informele zorg, netwerkversterkende maatregelen (zie 1) die binnen de thuissituatie van zorgvrager, mantelzorger(s) en hun netwerk zorg verlenen.

4. Verbinden en Samenwerken
Zorgvrager, mantelzorger, thuisnetwerk, vrijwilligers (informele zorg) en professionals (formele zorg). Hulpmiddel is de Zorgdriehoek.

Wilt u meer informatie, heeft u hulp nodig of een vraag?
Neem contact op met onze Mantelzorgconsulent;

Welzijn Baarn
Mantelzorgconsulent
06-1064 5530
E-mail: mantelzorg@welzijnbaarn.nl