Wat zoek je?
 Waar wil je zoeken?
Agenda Website

 Of bekijk hier onze diensten A t/m Z

 

Welkom op de website van Welzijn Baarn, de welzijnsorganisatie in de gemeente Baarn. Op deze site vindt u alle informatie wat betreft onze activiteiten en diensten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, informatie en ondersteuning.

In de week van het geld worden lessen over geld gegeven om kinderen te leren om te gaan met geld. Veel activiteiten vinden plaats in de klas op de basisschool.

Financiële professionals verzorgen, ook in Baarn, gastlessen en workshops.Week van het Geld

Bijna de helft van de ouders vindt het soms, vaak of bijna altijd lastig om hun kind te leren omgaan met geld: 'Hoe leer je een kind de waarde van het geld?' Maar ook loslaten zorgt voor lastige situaties: het zakgeld is er om van te leren, maar ouders vinden het moeilijk toe te kijken hoe het kind verkeerde beslissingen neemt. Toch heeft bijna 80% van de ouders zijn/haar kind wel eens iets laten kopen waar het niet achter stond. Het advies om kinderen vanaf een bepaalde leeftijd zakgeld te geven zodat ze leren omgaan met eigen geld, wordt door negen op de tien ouders opgevolgd.

Kinderen krijgen zakgeld en moeten daarbij dus leren hoe geld ‘werkt”. Het Baarns projectteam ‘Week van het Geld’ ondersteunt de financiële bewustwording van schoolgaande jeugd zodat op latere leeftijd evenwichtig beheer van het eigen huishoudboekje een vanzelfsprekende zaak is.

Vandaar dat er in Baarn stil wordt gestaan bij een “les in geld”. Baarnse kinderen in de groepen 7-8 van de basisscholen krijgen deze geldles aangeboden. Het projectteam heeft hiervoor 5 gastdocenten in haar midden die actief zijn. Het doel van deze lessen is om basisschoolleerlingen te leren omgaan met geld. Door kinderen al jong financieel bewust te maken, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Immers, jong geleerd is oud gedaan! Wijzer in geldzaken en een groot aantal bedrijven heeft als doel de kinderen van de groepen 7 en 8 wegwijs te maken in de wereld van het geld en ze te leren omgaan met geld. De ‘Week van het Geld’ is één van de activiteiten van ‘Wijzer in Geldzaken’. Het is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de overheid, onderwijs -, voorlichtings - en consumentenorganisaties en de wetenschap samenwerken. Hare Majesteit Koningin Máxima is sinds september 2010 erevoorzitter van het platform.

De werkgroep van de Week van het Geld bestaat uit onderstaande leden:

Peter Bakker van BNG Bank, Jan Visscher directeur van Guido de Bres School, Harry Suik van HFPB, Dirk Kooiman van adviesbureau Kooiman & ’t Hooght, Krista Peeters van Welzijn Baarn.  

Meer info ook op: Week van het geld