Wat zoek je?
 Waar wil je zoeken?
Agenda Website

 Of bekijk hier onze diensten A t/m Z

 

Welkom op de website van Welzijn Baarn, de welzijnsorganisatie in de gemeente Baarn. Op deze site vindt u alle informatie wat betreft onze activiteiten en diensten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, informatie en ondersteuning.

Maandelijks is er bij Welzijn Baarn, het Alzheimer Café. Dit is een trefpunt voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, partners, familieleden en vrienden. Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland, afdeling stuurgroep Baarn-Soest. 

Tijdens elke bijeenkomst staat er een thema centraal. De bijeenkomst begint met een (ervarings)deskundige of de vertoning van een DVD. In de pauze is er tijd om ervaringen uit te wisselen. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen aan de spreker. Na afloop kan men nog iets drinken en met elkaar praten. Het programma duurt bij elkaar ongeveer 2 uur.

Het Alzheimer café vindt plaats op elke derde maandagmiddag van de maand bij Welzijnscentrum De Leuning, Oranjestraat 8 in Baarn.
De zaal is open vanaf 13:30 uur en de toegang en koffie zijn gratis.

Programma Alzheimer Café Baarn-Soest van januari t/m juni 2019

21 januari, Dementie en de rol van de huisarts
Bij (verdenking op) beginnende dementie wordt vaak eerst de huisarts ingeschakeld. Met welke vragen kunt u terecht bij de huisarts? Kan de huisarts ook de diagnose stellen en wanneer verwijst de huisarts door? Welke ondersteuning kan de huisarts bieden?

18 februari, Herken dementie en het vaststellen van de diagnose
Hoe herken je beginnende dementie en op welke wijze wordt de diagnose vastgesteld? Een geriater geeft uitleg over de werking van het brein, veel voorkomende signalen bij dementie en het vaststellen van de diagnose.

18 maart, Lerend vermogen en dementie, denken vanuit mogelijkheden
Ruud Dirkse komt spreken over het lerend vermogen bij dementie. Dit naar aanleiding van zijn boek ‘(op)Nieuw geleerd, oud gedaan. Ruud Dirkse is initiatiefnemer van Anders Zorgen en heeft onder meer beweegprojecten voor mensen met een zorgvraag opgezet.

15 april, Mogelijkheden van Zorgtechnologie
Zorgtechnologie kan bijdragen aan het realiseren van een stimulerende en gunstige omgeving voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Er is aandacht voor hulpmiddelen gericht op het vergroten van de zelfstandigheid, communicatie en veiligheid.

20 mei, Het nut van ontmoetings- en activiteitencentra
In de regio zijn verschillende ontmoetings- en activiteitencentra die activiteiten bieden aan mensen met dementie die zelfstandig thuis wonen. Wanneer is dit een geschikte aanvulling in de thuissituatie en wat biedt een ontmoetings- en activiteitencentra.

17 juni, Mogelijkheden om de mantelzorg te ontlasten
Partners en kinderen komen vaak in de rol van mantelzorger terecht; veelal een zware last om te dragen. Een mantelzorgconsulente gaat in op: Hoe zorg je goed voor jezelf als mantelzorger? Welke mogelijkheden zijn er om de mantelzorger te ontlasten?

Informatie is verkrijgbaar via het secretariaat van de Afdeling Amersfoort en Omstreken, telefoonnummer: 06 42055926 of via email amersfoort@alzheimer-nederland.nl

Volg ons ook op Facebook:  : AlzheimerNederlandAmersfoort