Wat zoek je?
 Waar wil je zoeken?
Agenda Website

 Of bekijk hier onze diensten A t/m Z

 

Welkom op de website van Welzijn Baarn, de welzijnsorganisatie in de gemeente Baarn. Op deze site vindt u alle informatie wat betreft onze activiteiten en diensten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, informatie en ondersteuning. U kunt alles zoeken wat u nodig heeft. "ik zoek" kan in de breedste zin van het woord gebruikt worden. U wilt iets weten over de ouderenadviseur, dan typt u dat in. U krijgt alle informatie wat met de ouderenadviseur te maken heeft. Maar zoekt u een activiteit, een bepaalde doelgroep of een bepaalde tijd, typ in wat u zoekt of voor wie u zoekt of op welke dag u iets zoekt. Zo vindt u alles wat u nodig heeft.

Project Verhuiscoach BaarnLogo 2 Verhuiscoach

Medewerkers van Welzijn Baarn, de gemeente Baarn en van Eemland Wonen ontmoeten in hun werk regelmatig 60 plussers die graag anders willen wonen maar niemand hebben die hen daarbij kan helpen. Verhuizen op latere leeftijd is op alle vlakken behoorlijk ingrijpend. Daarom kunnen senioren verhuizen met behulp van De Verhuiscoach. Samen met de Gemeente Baarn en Woningbouwstichting Eemland Wonen is Welzijn Baarn een project gestart ter ondersteuning van 60 plussers van bij een mogelijke verhuizing. Hiermee snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds worden mensen geholpen om iets voor elkaar te krijgen wat ze graag willen, namelijk gelijkvloers of kleiner wonen. Anderzijds helpt de verhuizing de doorstroming op de verhuurmarkt op gang. Inwoners die zich voor de diensten van een verhuiscoach aanmelden, krijgen via Welzijn Baarn een intakegesprek bij De Verhuiscoach. Dit kan gelden voor zowel huurders als woningeigenaren. Tijdens dit gesprek wordt bekeken welke hulp-/woonbehoefte er is en of De Verhuiscoach hierin een rol kan spelen. De inzet van De Verhuiscoach is een gratis service voor inwoners van Baarn met een inkomen van onder de €50.000 per jaar.

Waarom dit project? De stap om contact op te nemen met De Verhuiscoach is vaak makkelijker voor deze concrete hulpvraag, dan aankloppen bij bv. De Gemeente of de Woningbouw stichting. De service is gratis en we verwachten dat veel Barenaren gebruik zullen maken van deze service. Wat dit project bijzonder maakt is dat meerdere behoeftes van ouderen in kaart kunnen worden gebracht. Blijkt bijvoorbeeld na een intakegesprek dat de oudere een zorgvraag in plaats van een hulpvraag heeft, dan kan hierop direct ingespeeld worden door Welzijn Baarn De huurder maakt dan weliswaar geen gebruik van De Verhuiscoach, maar krijgt wel de maatschappelijke ondersteuning die hij/zij nodig heeft. Door de samenwerking van de welzijnsorganisatie met de Gemeente en Eemland Wonen ontstaat een goed beeld van de situatie van de ouderen in Baarn.

Wat kan het project voor u betekenen? De Verhuiscoach begeleidt de 60 plussers in het gehele proces rondom de nieuwe woonwens. En helpt bij zowel de zoekprocedure als het daadwerkelijke verhuizen, wanneer er geen sprake is van een eigen netwerk. Denk hierbij aan het inschrijven als woningzoekende, het helder krijgen van de woonwensen en de mogelijkheden hieromtrent, het reageren op het woningaanbod, het helpen bij de administratie (zoals het doorgeven van verhuisberichten) en het inschakelen van externe partijen, zoals een verhuizer. De Verhuiscoach zal hierbij steeds het eigen netwerk trachten te versterken met voorbeeld familie en vrienden uit de directe omgeving.

Neem contact op met:

De Verhuiscoach

Tel: 035 - 54 36 222

Email: De Verhuiscoach

 

De Verhuiscoach in de media: 

 

Baarn krijgt per 1 september verhuiscoach voor senioren

wo 9 aug 2017, 13:41 Baarns weekblad

BAARN

Senioren in Baarn kunnen vanaf 1 september gebruik maken van de verhuiscoach. Deze coach, die is ondergebracht bij Stichting Welzijn Baarn, gaat ouderen helpen om door te stromen naar een geschiktere woning dan waar zij op dat moment wonen. De gemeente Baarn en woningbouwvereniging Eemland Wonen kwamen tot de conclusie dat veel senioren niet passend wonen. Ze wonen te groot, er is een tuin die moet worden onderhouden of de woning is te gevaarlijk voor een ouder iemand. Veel van die mensen zien er tegenop om te verhuizen vanwege de rompslomp of de kosten. Zij blijven daardoor in een woning zitten die voor hen niet meer geschikt is, maar waarmee een jonger gezin juist heel blij zou zijn. Inventariseren Vanuit de Visie Wonen van de gemeente Baarn werd besloten tot de installatie van een verhuiscoach. Voormalig huurconsulent Bo Veeger en ouderenadviseur Doesjka Reijn gaan de kar samen trekken. Zowel senioren met een koophuis als een huurwoning komen in aanmerking voor de verhuiscoach. Wel wordt een maximum inkomensgrens gehanteerd van 50.000 euro. Bo Veeger vertelt: "We gaan mensen helpen met het inventariseren van de mogelijkheden. Er is een krappe markt in Baarn, we kunnen natuurlijk zelf geen woningen uit de grond stampen. Maar het mes snijdt aan twee kanten: als mensen doorstromen, komen er weer woningen vrij voor gezinnen. We helpen dus niet alleen de senioren, maar indirect ook anderen. Mensen zullen eerder bij een verhuiscoach aankloppen dan bij de woningbouwvereniging: daar ervaren ze toch wat meer druk. Bij ons 'moet' niks, we gaan in eerste instantie gewoon langs." Bo Veeger: "We maken een berekening, nemen de mogelijkheden door en kijken ook wat iemand zelf nog kan. Gaat iemand inderdaad verhuizen, dan proberen we hem zoveel mogelijk te laten samenwerken met zijn netwerk. Is er niemand, dan kunnen we wel helpen met energieaansluiting en kabel. Daarbij kunnen we ook gebruik maken van vrijwilligers. Maar we gaan natuurlijk niet zelf met dozen lopen slepen. We pamperen niet, maar helpen wel." Valkuilen De verhuiscoaches gaan op 1 september aan de slag, maar de eerste klanten hebben zich al aangemeld. Veeger: "We zijn gaan kijken bij andere gemeenten en woningbouwverenigingen die zoiets al doen. Daardoor hoeven we niet in de beginnersvalkuilen te trappen waarin anderen al zijn gevallen." De jaarlijkse kosten van het project worden gezamenlijk door Eemland Wonen en gemeente Baarn betaald. Het project duurt drie jaar, na twee jaar vindt een evaluatie plaats.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Welzijn Baarn via telefoonnummer 035-5418600.