Wat zoek je?
 Waar wil je zoeken?
Agenda Website

 Of bekijk hier onze diensten A t/m Z

 

Welkom op de website van Welzijn Baarn, de welzijnsorganisatie in de gemeente Baarn. Op deze site vindt u alle informatie wat betreft onze activiteiten en diensten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, informatie en ondersteuning.

Project Verhuiscoach BaarnLogo 2 Verhuiscoach

Medewerkers van Welzijn Baarn, de gemeente Baarn en van Eemland Wonen ontmoeten in hun werk regelmatig 60 plussers die graag anders willen wonen maar niemand hebben die hen daarbij kan helpen. Verhuizen op latere leeftijd is op alle vlakken behoorlijk ingrijpend. Daarom kunnen senioren verhuizen met behulp van De Verhuiscoach. Samen met de Gemeente Baarn en Woningbouwstichting Eemland Wonen is Welzijn Baarn een project gestart ter ondersteuning van 60 plussers bij een mogelijke verhuizing. Hiermee snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds worden mensen geholpen om iets voor elkaar te krijgen wat ze graag willen, namelijk gelijkvloers of kleiner wonen. Anderzijds helpt de verhuizing de doorstroming op de verhuurmarkt op gang. Inwoners die zich voor de diensten van een verhuiscoach aanmelden, krijgen via Welzijn Baarn een intakegesprek bij De Verhuiscoach. Dit kan gelden voor zowel huurders als woningeigenaren. Tijdens dit gesprek wordt bekeken welke hulp-/woonbehoefte er is en of De Verhuiscoach hierin een rol kan spelen. De inzet van De Verhuiscoach is een gratis service voor inwoners van Baarn met een inkomen van onder de €50.000 per jaar.

Waarom dit project? De stap om contact op te nemen met De Verhuiscoach is vaak makkelijker voor deze concrete hulpvraag, dan aankloppen bij bv. De Gemeente of de Woningbouw Stichting. De service is gratis en we verwachten dat veel Baarnaren gebruik zullen maken van deze service. Wat dit project bijzonder maakt is dat meerdere behoeftes van ouderen in kaart kunnen worden gebracht. Blijkt bijvoorbeeld na een intakegesprek dat de oudere een zorgvraag in plaats van een hulpvraag heeft, dan kan hier direct op ingespeeld worden door Welzijn Baarn. De huurder maakt dan weliswaar geen gebruik van De Verhuiscoach, maar krijgt wel de maatschappelijke ondersteuning die hij/zij nodig heeft. Door de samenwerking van Welzijn Baarn met de Gemeente Baarn en Eemland Wonen ontstaat een goed beeld van de situatie van de ouderen in Baarn.

Wat kan het project voor u betekenen? De Verhuiscoach begeleidt de 60 plussers in het gehele proces rondom de nieuwe woonwens. En helpt bij zowel de zoekprocedure als het daadwerkelijke verhuizen, wanneer er geen sprake is van een eigen netwerk. Denk hierbij aan het inschrijven als woningzoekende, het helder krijgen van de woonwensen en de mogelijkheden hieromtrent, het reageren op het woningaanbod, het helpen bij de administratie (zoals het doorgeven van verhuisberichten) en het inschakelen van externe partijen, zoals een verhuizer. De Verhuiscoach zal hierbij steeds het eigen netwerk trachten te versterken met voorbeeld familie en vrienden uit de directe omgeving.

Neem contact op met:

De Verhuiscoach

Tel: 06-1064 4222

Email: De Verhuiscoach