Wat zoek je?
 Waar wil je zoeken?
Agenda Website

 Of bekijk hier onze diensten A t/m Z

 

Welkom op de website van Welzijn Baarn, de welzijnsorganisatie in de gemeente Baarn. Op deze site vindt u alle informatie wat betreft onze activiteiten en diensten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, informatie en ondersteuning.

Iedereen wil graag zelfstandig zijn en blijven. Je wilt je veilig en zelfverzekerd op de weg voelen. Het aantal scootmobiel- en driewielfietsgebruikers is de laatste jaren sterk toegenomen en zal naar verwachting nog verder toenemen.

Verkeersregels
Het is niet voor iedereen duidelijk hoe iemand op een scootmobiel of driewielfiets zich dient te gedragen. Voor de scootmobieler betekent dit dat je je aan moet passen aan de verkeersregels die gelden op het weggedeelte waarop je rijdt. Op de stoep gelijk aan een voetganger, op het fietspad gelijk met een fietser en op straat gelijk aan een fietser of bromfietser. Voor het gebruiken van een scootmobiel is geen rijbewijs nodig. Iemand die nooit heeft gefietst of een auto heeft bestuurd mag op een scootmobiel rijden.

Doel van de cursus
Het doel van de cursus is de scootmobiel- en driewielfietsgebruiker de gelegenheid te bieden om op een plezierige, leerzame en aangename manier kennis en kunde eigen te maken. De cursus Om het verkeersinzicht te vergroten en de voertuigbeheersing van scootmobiel- driewielfietsgebruikers te verbeteren bieden ANBO, PCOB, Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn (SGB), Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling Baarn en Stichting Welzijn Baarn de scootmobielcursus aan.

Aanmelding
Opgeven kunt u bij;
Welzijn Baarn - De Leuning
Tel. 035-542 2020
De mogelijkheid bestaat ook dat er individuele trainingen worden gegeven. U kunt dan contact opnemen met Anja van de Beek, tel.: 035-528 0462

Kijk in de agenda wanneer er weer een cursus is. 

Agenda overzicht