Wat zoek je?
 Waar wil je zoeken?
Agenda
Website

 Of bekijk hier onze diensten A t/m Z

 

Welkom op de website van Welzijn Baarn, de welzijnsorganisatie in de gemeente Baarn. Op deze site vindt u alle informatie wat betreft onze activiteiten en diensten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, informatie en ondersteuning.

Mantelzorg Baarn, de plaats waar mantelzorgers terecht kunnen voor informatie, advies en ondersteuning, heeft opdracht gekregen om uitvoering te geven aan de regeling ‘Mantelzorgwaardering'. De zorgvrager die woonachtig is in de gemeente Baarn en een zelfstandig huishouden voert kan een ‘Mantelzorgwaardering’ aanvraag indienen. Op deze wijze geeft u uw mantelzorger hiermee een waardering. De waardering is een bedrag €200,- Voor deze Mantelzorgwaardering heeft de gemeente Baarn elk jaar een vast budget beschikbaar. De waarderingen worden uitgegeven op volgorde van de datum van binnenkomst van de aanvraag.

Wat zijn de voorwaarden om het Mantelzorgwaardering aan te vragen?

- de zorgvrager (u) woont in de gemeente Baarn;
- per zorgvrager kan één mantelzorger voor de Mantelzorgwaardering worden voorgedragen;
- de voorgedragen mantelzorger is iemand die minimaal 8 uur per week en langer dan 3 maanden aaneengesloten onbetaald zorg verleent aan een familielid, buurvrouw, vriend of iemand anders in de directe omgeving die een zelfstandige huishouding voert. Let op: zorgvragers die via de Wet langdurige zorg (Wlz) in een instelling wonen, voeren geen zelfstandig huishouden en komen dus niet in aanmerking voor een Mantelzorgwaardering;
- het gaat om méér zorg dan de gebruikelijke dagelijkse zorgtaken. De Mantelzorgwaardering is dus niet bedoeld voor het verlenen van gebruikelijke zorg aan huisgenoten, zoals stofzuigen, afwassen, normale opvoedtaken enzovoorts;
- de zorgvrager werkt mee aan een steekproefsgewijze controle als dit gevraagd wordt.

Mantelzorgwaardering aanvragen voor 2020: 

https://www.welzijnbaarn.nl/mantelzorg-waardering

Als u op het onderstaande plaatje klikt kunt u de begeleidende brief lezen:

begeleidende brief MZW 2020 def pages to jpg 0001

 

Persoonsgegevens die u verstrekt bij het aanvragen van de mantelzorgwaardering worden gebruikt voor de volgende doelen:

- Het beoordelen van de aanvraag voor een mantelzorgwaardering
- Het opvragen van aanvullende informatie indien nodig
- De mantelzorger/zorgvrager te informeren over het besluit van de aanvraag
- Het uitbetalen van de mantelzorgwaardering aan de mantelzorger/zorgvrager
- Controle op eventuele overleden zorgvragers en/of mantelzorgers in de periode tussen de aanvraag en de uitbetaling van de mantelzorgwaardering.

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig en uitsluitend voor bovenstaande doelen.
Na 1,5 jaar worden uw gegevens voor deze aanvraag verwijderd.
Gegevens die bewaard moeten worden i.v.m. financiële verantwoording zullen 7 jaar bewaard blijven.

Voor alle andere vragen over uw privacy verwijzen we graag naar onze privacy statement: klik hier voor onze Privacy Statement

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met;

Welzijn Baarn
Mantelzorgconsulent
Tel: 06-1064 5530
E-mail: mantelzorg@welzijnbaarn.nl