Onpartijdige hulp bij ergernissen en burenruziesFlyer Buurtbemiddeling 2018

“EEN OPLOSSING IS VAAK DICHTERBIJ DAN U DENKT”
Soms bezorgen buren elkaar overlast. Irritaties beginnen vaak met een kleinigheid.
Daar zou je eigenlijk over moeten praten. Soms lukt het niet om er samen uit te komen. Wie belt u als de ergernissen oplopen? Of als u allang niet meer met elkaar praat? Dan belt u buurtbemiddeling. De onafhankelijke buurtbemiddelaars helpen u bij het vinden van een oplossing.

WAT IS BUURTBEMIDDELING?
Buurtbemiddeling helpt buren of buurtgenoten die een conflict met elkaar hebben.
De buurtbemiddelaars luisteren naar het verhaal van beide partijen zonder daarbij een oordeel te geven. De buurtbemiddelaar helpt de partijen om samen een oplossing te bedenken die voor iedereen aanvaardbaar is. Iedere bewoner van de gemeente Baarn kan gratis gebruik maken van buurtbemiddeling.

De buurtbemiddelaars doen hun werk vrijwillig. De bemiddelaars kunnen goed luisteren en zijn speciaal opgeleid om conflicten op te lossen, ze zijn neutraal en hebben een geheimhoudingsplicht.

KLEINE CONFLICTEN GROTE ERGERNISSEN
Bijna alle ergernissen lenen zich voor buurtbemiddeling, u kunt denken aan conflicten tussen buren of wijkbewoners over bijvoorbeeld;
- geluidsoverlast
- rommel, vuilnis of stank
- erfafscheidingen
- overhangende struiken of bomen
- overlast van kinderen en huisdieren
- pesterijen en vernielingen
- parkeeroverlast

In 4 stappen naar een oplossing:
1) AANMELDEN; 
U neemt contact op met buurtbemiddeling en legt uit wat er aan de hand is. De coördinator kijkt samen met u of dit probleem geschikt is voor buurtbemiddeling
2) BEMIDDELAARS; 
Buurtbemiddeling wijst twee onafhankelijke en opgeleide bemiddelaars aan. Deze bemiddelaars stellen vast of de andere partij wil deelnemen aan de buurtbemiddeling.
3) GESPREK; 
De bemiddelaars organiseren gesprekken op neutraal terrein met beide partijen en begeleiden deze bij het oplossen van het conflict.
4) EVALUATIE; 
Buurtbemiddeling kijkt met u, en apart met de andere partij, terug op het conflict en de afgesproken oplossing. De evaluatie vindt plaats twee maanden na de bemiddeling.

Conflicten tussen familieleden en problemen met instanties zijn niet geschikt voor bemiddeling. Ook wanneer de conflicten het gevolg zijn van verslaving of criminaliteit kan er niet bemiddeld worden. Daarvoor zijn andere hulpinstanties.

BEL OF MAIL VOOR INFORMATIE, ADVIES OF BEMIDDELING.

Welzijn Baarn
Eemnesserweg 17
3743 AD Baarn
Telefoon 06-5160 4220 / 035-543 6222
Email: buurtbemiddeling@welzijnbaarn.nl

Buurtbemiddeling wordt mogelijk gemaakt door:

- - -