Wat zoek je?
 Waar wil je zoeken?
Agenda Website

 Of bekijk hier onze diensten A t/m Z

 

Welkom op de website van Welzijn Baarn, de welzijnsorganisatie in de gemeente Baarn. Op deze site vindt u alle informatie wat betreft onze activiteiten en diensten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, informatie en ondersteuning. U kunt alles zoeken wat u nodig heeft. "ik zoek" kan in de breedste zin van het woord gebruikt worden. U wilt iets weten over de ouderenadviseur, dan typt u dat in. U krijgt alle informatie wat met de ouderenadviseur te maken heeft. Maar zoekt u een activiteit, een bepaalde doelgroep of een bepaalde tijd, typ in wat u zoekt of voor wie u zoekt of op welke dag u iets zoekt. Zo vindt u alles wat u nodig heeft.

Het team Advies en Ondersteuning levert een directe bijdragen aan de doelstelling: ‘meedoen mogelijk maken’ en is hiermee een belangrijke taak binnen onze organisatie. Bij Welzijn Baarn wordt deze functie ingevuld door de ouderenadviseur, de mantelzorgconsulent, het steunpunt voor Maatschappelijke ondersteuning (Wegwijs), de coördinator Buurtbemiddeling, sociaal werkers en de jongerencoach. Zij werken hierbij samen met onder andere: Vluchtelingenwerk, Ketenzorg Dementie, SAM2, Lokaal Team, Juridisch loket, ouderenbonden, de voedselbank, creditbank en diverse cliëntenraden. Bij dit team kunt u terecht met uw individuele hulpvraag.

Het team Samenleven en Participatie probeert ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen aan de maatschappij en dit kunnen blijven doen. Hiervoor kunt u gebruik maken van bijvoorbeeld het seniorenvervoer, maaltijdenvoorzieningen en de hulpdienst. Ook bieden wij verschillende projecten aan op gebied van Sociaal Isolement/vereenzaming, meer bewegen voor ouderen, contactgroepen, computerlessen en het bieden van ondersteuning aan bewoners en vrijwilligers die op eigen initiatief bezig zijn met projecten. Het team samenleven en participatie biedt ondersteuning bij activiteiten in groepsverband. Dit team bestaat uit: de coördinator van De Leuning, ambulant jongerenwerker, Vrijwilligers consulent, Vrijwilliger & Stage coördinator, wijkwerker en projectmedewerker.

Preventie en Voorlichting
Beroepskrachten van Welzijn Baarn voeren voorlichtings- en preventieactiviteiten uit voor zeer diverse doelgroepen en over zeer diverse onderwerpen. Dit kan gaan om voorlichtingen op scholen over groepsdruk "nee ik doe niet mee", voorlichting aan allochtonen vrouwen of een Scootmobielcursus. De accommodaties van Welzijn Baarn zijn voor veel mensen ook een startpunt naar hun zoektocht naar informatie. Gebruik makend van de brede kennis van de sociale kaart van Baarn kunnen de medewerkers de gevraagde informatie veelal verschaffen of gericht doorverwijzen naar de juiste instantie.