© Powered by SiteSpirit

 
logo.gif

A A
 

Alzheimer Café

Alzheimer.jpg

Elke derde maandagmiddag van de maand

(met uitzondering van juli en augustus)


Het Alzheimer Café

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten over de dingen die ze meemaken, over dementie, en over mogelijkheden voor hulp en dienstverlening. En dat allemaal in een gemoedelijke sfeer.
Het programma duurt ongeveer 2 uur.


Wat gebeurt er?

Iedere keer staat een onderwerp/thema centraal.
De bijeenkomst begint met een (ervarings)deskundige of de vertoning van een DVD. In de pauze is er tijd om ervaringen uit te wisselen. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen aan de spreker. Na afloop kan men nog iets drinken en met elkaar praten.

Kom gerust eens kijken.
U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis. U kunt vooraf informatie vragen, bijvoorbeeld over het thema van het volgende Café.


Alzheimer Café Baarn 2013

Elke derde maandagmiddag van de maand
(met uitzondering van juli en augustus)

Hoe laat?
De zaal is open vanaf 13.30 uur. Het programma is van 14.00 tot 16.00 uur. De toegang en de koffie is gratis.

Waar?
Ontmoetingscentrum De Leuning, Oranjestraat 8 te Baarn

Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland, afdeling Amersfoort Stuurgroep AC Baarn-Soest.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling via
06-42055926.
Een mail zenden is ook mogelijk:
amersfoort@alzheimer.nederland.nl

of bezoekt u de website van Alzheimer Nederland


Programma januari t/m juni 2013

Iedere derde maandagmiddag van de maand.


21 januari Dementie en de rol van de huisarts

Met welke vragen komt men bij een huisarts en wat kan een huisarts doen? De rol van de huisarts als verwijzer. Welke rol kan de huisarts vervullen ter ondersteuning van de thuissituatie?


18 februari Herken dementie en het vaststellen van de diagnose ( geriater)

Hoe herken je beginnende dementie en op welke wijze stelt de geriater de diagnose. Een geriater geeft uitleg over het vaststellen van dementie.


18 maart Omgaan met gedrag/karakterverandering

Hoe is het als je partner of ouder als persoon verandert? Wat is nu eigenlijk dat karakter en het gedrag. Kun je op deze verandering invloed uitoefenen? Een psycholoog vertelt over het gedrag en karakterverandering bij dementie.
 15 april De dagelijkse zorg en omgang van een partner met dementie

Hoe maak je binnen een relatie dementie bespreekbaar en wat betekent de dagelijkse omgang en zorg voor de mantelzorger(draagkracht). Een casemanager gaat als ervaringsdeskundige met u daarover in gesprek.


20 mei Dementie en rechtsbescherming

Alles over rechtsbescherming en begrippen als mentorschap, bewind voering, volmacht en curatelestelling wordt door een notaris toegelicht.


17 juni Dagopvang en activiteiten in de thuissituatie

Een coördinator dagactiviteiten en activiteitenbegeleider vertellen over de diverse mogelijkheden van dagbesteding voor mensen met dementie.


Bookmark and Share

© 2011 Welzijn Baarn


Volg ons op:


Facebook Twitter