© Powered by SiteSpirit

 
logo.gif

A A
 

Links

Seniorenraad Baarn

http://www.seniorenraad-baarn.nl/
E-mail : seniorenraadbaarn@gmail.com
Mevrouw A.D. Engelberts – van der Veen, secretaris Seniorenraad Baarn
Tel.    : 035-5416496

'De Stichting Seniorenraad Baarn, opgericht in 1997, is een adviesorgaan. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies over het gemeentelijk beleid aan het College van Burgemeester en Wethouders als het gaat om de belangen van senioren in Baarn. Voor de verwezenlijking van haar doelstelling onderhoudt de Seniorenraad contacten met allerlei instanties in Baarn, die zich op welke wijze dan ook bezig houden met de belangen van senioren.
De Seniorenraad bestaat uit onafhankelijke leden en leden die door een ouderenbond zijn afgevaardigd, namelijk door de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO), de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) en de Katholieke Bond van Ouderen (KBO).
Vrijwel elke maand houdt de Seniorenraad een openbare vergadering in dienstverleningscentrum De Leuning. Deze vergaderingen worden aangekondigd in de Seniorenhoek van de Baarnsche Courant.'


Bookmark and Share

© 2011 Welzijn Baarn


Volg ons op:


Facebook Twitter