© Powered by SiteSpirit

 
logo.gif

A A
 

Kinderen

Bij het kinderwerk gaat het om de doelgroep net onder het tienerwerk. Dit wil zeggen kinderen van zes tot twaalf jaar. De activiteiten van het kinderwerk hebben een recreatieve en educatieve functie. De basisfilosofie is een andere dan in de kinderopvang daar men bij het kinderwerk niet kan spreken van het overnemen van verantwoordelijkheden van ouders.


Het Kinderwerk

Spelen is belangrijk voor het leren van sociaal gedrag, motoriek en fantasie. Kinderen leren spelenderwijs vaardigheden die ze later in hun leven nodig hebben. Kinderen hebben er baat bij om zonder de input van hun ouders/verzorgers zelf hun mogelijkheden te ontdekken en te ontplooien. Het kinderwerk biedt kinderen een veilige ontmoetings- en speelplek. Ze komen er leeftijdsgenoten tegen en krijgen letterlijk en figuurlijk de ruimte. In projecten en activiteiten doen ze allerlei vaardigheden op en kunnen ze ontdekken waar ze goed in zijn. Kinderen leren in groepen van elkaar, het is een broedplaats voor het opdoen van sociale vaardigheden.
Het Kinderwerk draagt in grote mate bij aan een positief zelfbeeld van het kind en is meer dan alleen spelen en ontmoeten. Het gaat ook om het verbeteren van sociale competenties van kinderen en het zorgen voor mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding, alsmede het behartigen van belangen van kinderen bij derden.
Binnen het Kinderwerk nemen de vrijwilligers een belangrijke plaats in bij de activiteiten.


Cursussen en voorlichting

Het kinderwerk en het jongerenwerk van Welzijn Baarn bieden in gezamenlijkheid een cursus ze weerbaarheid en zelfverdediging aan voor de groepen 7 t/m 13 jaar en 13+.

Daarnaast participeert de kinderwerkster van Welzijn Baarn in het 12- netwerk van het CJG en ondersteunt zij, met haar inzicht en netwerk, organisaties als GGD Eemland en
Bewegen 3.0. Vanuit het jongerenwerk wordt jaarlijks de voorlichting Alcohol, Tabak en Drugs aan alle leerlingen van groep 7 verzorgd.


Bookmark and Share

2011 Welzijn Baarn


Volg ons op:


Facebook Twitter