© Powered by SiteSpirit

 
logo.gif

A A
 

Zelfverdediging

Zelfverdediging foto.jpg

Het ontstaan van de weerbaarheidslessen

In de cursus wordt gewerkt vanuit het lesprogramma van het Marietje Kesselsproject. Deze naam is afkomstig van een elfjarig Tilburgs meisje. Zij werd in het jaar 1900 dood aangetroffen in een kerk. Marietje Kessels was verkracht en vermoord. De dader is nooit gevonden, maar reconstructie wijst uit dat het ging om een bekende van het meisje. Het verhaal van Marietje veroorzaakte destijds veel opschudding en moeders vertelden hun dochters het verhaal als waarschuwing. Zo werd het een Tilburgse legende.  
Het MK-project is een preventieproject dat in 1990 in Tilburg gestart is als zelfverdediging voor meisjes van groep 7 en 8 van de basisschool. Inmiddels worden de lessen gegeven aan zowel meisjes als jongens op veel basisscholen en voortgezet onderwijs door het hele land. Het doel van de lessen is het vergroten van weerbaarheid bij kinderen/jongeren in situaties van machtsmisbruik. Jongens en meisjes krijgen, indien mogelijk, apart les omdat dit aansluit bij de belevingswereld van kinderen op deze leeftijd. Het is gebleken dat meisjes zich vrijer voelen om fysieke oefeningen te doen als er geen jongens bij zijn. Voor jongens geldt dat ze makkelijker praten als er geen meisjes bij zijn. Kinderen/jongeren geven aan meer zelfvertrouwen gekregen te hebben door de lessen en bijvoorbeeld minder bang zijn op straat of alleen thuis. Ouders en leerkrachten geven aan dat de kinderen/jongeren na de lessen in het algemeen zelfbewuster zijn geworden en bijvoorbeeld zelf ruzie proberen op te lossen.                                                                

Informatie over Marietje Kessels projecten Landelijk Platform Marietje Kesselsprojecten P/a Movisie. Informatie via de website:
  http://www.weerbaarheid.nu/


Inhoud van de cursus

De zelfbeschermingslessen zijn erop gericht om de volgende vaardigheden aan te leren:  
-weten wat je voelt;
-het laten weten als je iets niet wilt;
-"nee" zeggen en daarbij ook je lichaam laten "spreken";
-praten, waarschuwen en jezelf verdedigen als er iets gebeurt dat je niet  wilt;
-hulp vragen als je er zelf niet uitkomt;
-hulp bieden als een ander het nodig heeft;
-jezelf inleven in een ander zodat je kunt opmerken wanneer je een ander kwetst.  


Oefenen in vaardigheden

Deze vaardigheden worden in verschillende situaties geoefend, waarbij het de ene keer om een kind-relatie gaat en de andere keer om een kind-volwassene-relatie. Dit kunnen situaties zijn waarin kinderen/jongeren elkaar express of per ongeluk pijn doen, buitensluiten of iets van elkaar afpakken. Ook kan het een situatie zijn waarin een volwassene een kind expres of per ongeluk pijn doet, overdreven als een kind behandelt of met dwang probeert iets oneerbaars voor elkaar te krijgen. Soms gaat het hierbij om een onbekende, maar het  kan ook om een bekende gaan, zoals iemand uit de familie.
Er wordt zelfbescherming in verschillende situaties geoefend. Dit gebeurt zowel in toneelstukjes als in diverse oefeningen in sport en spel vormen. De ene keer gaat het om los te kunnen komen uit verschillende grepen of klappen af te weren. Hierbij wordt ook aangeleerd dat je in bedreigende situaties iemand pijn moet doen om jezelf in veiligheid te brengen. De andere keer moet een kind zich met woorden en lichaamstaal beschermen. Om te stimuleren dat kinderen ook buiten de lessen bezig zijn met de stof worden er opdrachten meegegeven.


Doel van de lessen

De lessen richten zich op de preventie van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag tegenover kinderen in de leeftijd van 10 tot 16 jaar.

Het doel is het vergroten van de weerbaarheid van kinderen, zowel ten opzichten van leeftijdsgenoten als volwassenen. Hierbij kun je denken aan kindermishandeling, pesten, (seksuele) intimidatie of andere vormen van machtsmisbruik op straat, thuis of elders.


In de cursus wordt ook aandacht besteed aan een respectvolle houding tegenover iemand die een probleem heeft.                        

Als de lessen hun doel bereiken, betekent dit dat:  
-kinderen/jongeren een grotere eigenwaarde hebben;
-hun gevoel herkennen en kunnen verwoorden;
-beter kunnen communiceren met anderen;
-een aantal fysieke technieken kunnen uitvoeren met betrekking
 tot zelfverdediging;
-gevaarlijke situaties kunnen herkennen;
-zich beter kunnen inleven in een ander;
-zich verbaal kunnen weren in ongewenste en dreigende situaties.  


Deze cursus wordt 1 x per jaar aangeboden.
Meer informatie volgt zodra wij meer weten.
 
Meer info masja@welzijnbaarn.nl


 


Bookmark and Share

2011 Welzijn Baarn


Volg ons op:


Facebook Twitter