© Powered by SiteSpirit

 
logo.gif

A A
 

Informatie & Advies

Het bieden van informatie, advies en ondersteuning op velerlei gebied ziet Welzijn Baarn als een belangrijke taak. De activiteiten op het gebieden cultuur, recreatie, ontmoeting educatie staan direct of indirect ten diensten van deze taak. Termen als 'kennen en gekend worden', 'vindplaatsen' en 'drempelverlagend', spelen hierbij een cruciale rol.

Deze begrippen richten zich niet alleen op mogelijke doelgroepen maar ook "collega" hulpverlenende instanties. Welzijn Baarn is sterk lokaal gerichte brede welzijnsorganisatie en heeft een groot bereik onder de bevolking van Baarn. Wekelijks zijn ruim 320 vrijwilligers actief, bezoeken honderden inwoners één van de 5 locaties en maken verschillende verenigingen en initiatieven gebruik ruimten van Welzijn Baarn. Hierdoor kan zij voor collega instellingen een belangrijke bijdrage leveren in het bereiken van de juiste doelgroep.
Organisaties als RIAGG, Alzheimer Nederland, GGD Eemland, CJG, Gemeente Baarn, Ketenzorg Dementie, SAM2 en Bewegen 3.0 benutten dit netwerk.

Welzijn Baarn geeft zelf ook actief invulling aan de functie informatie en advies en biedt daarnaast ook praktische ondersteuning aan.


  • Opvoedmarkt tijdens straatspeeldag
  • Voorlichting Alcohol, Tabak en Drugs op basisscholen
  • Informatie/advies voor jongeren
  • Inloop/Spreekuur bij Wegwijs
  • Steunpunt Mantelzorg
  • Steunpunt Vrijwilligerswerk
  • Huurderparticipatie / huurdersconsulent
  • Ouderenadviseur
  • Voorlichtingen bijeenkomsten

Bookmark and Share

© 2011 Welzijn Baarn


Volg ons op:


Facebook Twitter