© Powered by SiteSpirit

 
logo.gif

A A
 

Welzijn Baarn

Stichting Welzijn Baarn

Stichting Welzijn Baarn is de brede welzijnsinstelling in de gemeente Baarn. Welzijn Baarn zet zich in voor activiteiten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, informatie en ondersteuning voor alle inwoners van Baarn. Om haar werk goed te kunnen doen participeert Welzijn Baarn binnen de gemeente in allerlei vormen van overleg met andere organisaties en groeperingen.


Het ontstaan van Stichting Welzijn Baarn (SWB)

SWB is ontstaan uit de behoefte om de werkzaamheden van de verschillende organisaties beter op elkaar af te kunnen stemmen. De gedachte hierachter is dat maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe wetgeving, zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), andere eisen stelt aan de inrichting en uitvoering van het welzijnswerk binnen de gemeente. De integratie maakt het makkelijker nieuwe activiteiten en diensten te ontwikkelen voor de inwoners van Baarn.


Met ingang van 1 januari 2010 zijn Stichting De Plataan, Dienstverleningscentrum De Leuning, FGBB Welzijn Ouderen, het Steunpunt Vrijwilligers Baarn en het Steunpunt Mantelzorg gefuseerd. De gemeente Baarn heeft deze fusie aangegrepen om ook het steunpunt maatschappelijke ondersteuning Wegwijs bij de nieuw gevormde Stichting Welzijn Baarn (SWB) onder te brengen. Welzijn Baarn is een nieuwe organisatie gestoeld op meer dan 40 jaar betrokkenheid.


Doel van de Stichting

De stichting heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van de inwoners van de gemeente Baarn, mede met het oog op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Wet Werk en Inkomen dan wel andere of daarvoor in de plaats komende wet- of regelgeving. 


Missie

Onze missie is om op de verschillende thema's bijdragen te leveren aan welzijn voor- en door Baarnaars. De burgers en hun sociale verbanden (vereniging, familie, kerk, buurt enz.) zijn belangrijke pijlers voor het welzijn. Wij leveren een bijdrage aan de kwantiteit en de kwaliteit van sociale/maatschappelijke verbanden van- en voor Baarnaars.


We trachten dit te bereiken door

  • Laagdrempelige accommodaties beschikbaar te stellen voor ontmoeting en activiteiten;
  • Vrijwilligers die in dit verband activiteiten organiseren met raad en daad te ondersteunen;
  • Vraag en aanbod op het terrein van zorg en welzijn met elkaar in verbinding te brengen;
  • Zelf ook waar nodig activiteiten te organiseren;
  • Samen te werken met lokale- en bovenlokale collega-instellingen (inhoudelijk en als makelaar).   

Vrijwilligers

Veel van het werk van onze stichting wordt mogelijk gemaakt door de enthousiaste inzet meer dan 300 vrijwilligers.

Mensen worden vrjiwilliger omdat ze voor zichzelf en anderen iets willen doen.

Iedereen die belangstelling heeft om vrijwilliger te worden is van harte welkom bij één van onze locaties.

Klik hier voor meer informatie.


De kracht van een lokale organisatie

Welzijn Baarn is een lokale organisatie voor welzijnswerk voor- en door Baarnaars. Bij Welzijn Baarn kunt u terecht voor:

Activiteiten (Ontmoeting en vrijetijdsbesteding)
Informatie (Preventie en voorlichting)
Voorzieningen (Voorzieningen en diensten)

Er is voor ieder wat wils:

Kinderen, jeugd en volwassenen
kunnen terecht bij het Poorthuis voor verschillende cursussen, workshops en activiteiten.

Jongeren kunnen terecht bij het Jongerenwerk, zij zijn er met name voor jongeren van 12 t/m 18 jaar.

Voor senioren is er een divers aanbod aan welzijnsdiensten, activiteiten, sociale netwerken en hulpverlening.Bookmark and Share

© 2011 Welzijn Baarn


Volg ons op:


Facebook Twitter