Wat zoek je?
 Waar wil je zoeken?
Agenda Website

 Of bekijk hier onze diensten A t/m Z

 

Welkom op de website van Welzijn Baarn, de welzijnsorganisatie in de gemeente Baarn. Op deze site vindt u alle informatie wat betreft onze activiteiten en diensten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, informatie en ondersteuning. U kunt alles zoeken wat u nodig heeft. "ik zoek" kan in de breedste zin van het woord gebruikt worden. U wilt iets weten over de ouderenadviseur, dan typt u dat in. U krijgt alle informatie wat met de ouderenadviseur te maken heeft. Maar zoekt u een activiteit, een bepaalde doelgroep of een bepaalde tijd, typ in wat u zoekt of voor wie u zoekt of op welke dag u iets zoekt. Zo vindt u alles wat u nodig heeft.

Lees hier over de Weerbaarheidslessen

Voorlichting groepsdruk en genotsmiddelen
De voorlichting groepsdruk en genotsmiddelen geeft Welzijn Baarn aan leerlingen in de groepen 7 & 8. Door de interactie met de kinderen is geen les hetzelfde ondanks dat de boodschap wel hetzelfde is.

“Je hebt maar één lichaam dus wees daar zuinig op en als je verkeerde keuzes maakt doordat je kiest voor middelengebruik moet het jouw eigen keuze zijn! Laat je niet beïnvloeden in het maken van keuzes door anderen. Je weet nu wat de gevaren zijn!”

Uit de enquête naar alle scholen blijkt:

  • de lessen worden als zinvol ervaren
  • de lessen wekken geen nieuwsgierigheid op tot aanzetten van gebruik.
  • Reden genoeg voor de gemeente en het jongerenwerk om de lessen weer aan alle groepen 8 aan te bieden.

Wat horen wij vanuit de lessen:

Roken
Van de 303 leerlingen uit groep 8 hebben er 2 leerlingen ooit een sigaret aangestoken of een trekje genomen. Ten opzichte van het jaar daarvoor is er weer een zeer positieve daling te zien De medeleerlingen gaven de twee leerlingen, die overigens niet op dezelfde school zaten, duidelijk te kennen dat ze het vreemd vonden dat deze al experimenteerde met sigaretten. Een van de twee jongens zei na de eerste les hier mee te zijn gestopt. Twee leerlingen gaven aan dat ze ooit een waterpijp hadden gebruikt. Ook een positieve daling ten opzichten van het jaar daarvoor.
De druk van andere groepsleden / het anders niet bij de groep horen, wordt veelal genoemd als redenen om toch te beginnen met roken. De meeste kinderen konden goed aangeven waarom je nooit moet gaan roken.
Opvallend is wel dat er wel een grote toename van thuissituaties is waarin gerookt wordt. Veel kinderen gaven aan het erg vervelend te vinden dat er bij hen thuis wordt gerookt. In de meeste gevallen houden de huishoudens waar gerookt wordt wel rekening met de kinderen. Desondanks waren er ook behoorlijk wat huishoudens die hier geheel geen rekening  mee houden.

Alcohol
184 leerlingen gaven aan dat ze ooit alcohol hadden geproefd en zelfs 6 leerlingen gaven aan dat ze bij gelegenheden zelfs een glas alcohol hebben gedronken. Een opvallende stijging ten opzichte van vorig jaar. Daarentegen viel het op dat de leerlingen minder soorten populaire drankjes wisten te noemen dan in de voorafgaande jaren.

Drugs
Twee kinderen gaven aan dat er in de huiselijke kring drugs wordt gebruikt.
Eén leerling gaf aan dat de vader op genomen zou worden in een rehab.
Dit jaar gaven minder kinderen aan jongeren te kennen die drugs gebruiken.

De jongerenwerker bespreekt ( als de docent niet aanwezig was tijdens de les) haar bevindingen met de betrokken docent. De volledige rapportage van 2003 tot 2015 is hier evaluatie project na te lezen.