Wat zoek je?
 Waar wil je zoeken?
Agenda Website

 Of bekijk hier onze diensten A t/m Z

 

Welkom op de website van Welzijn Baarn, de welzijnsorganisatie in de gemeente Baarn. Op deze site vindt u alle informatie wat betreft onze activiteiten en diensten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, informatie en ondersteuning. U kunt alles zoeken wat u nodig heeft. "ik zoek" kan in de breedste zin van het woord gebruikt worden. U wilt iets weten over de ouderenadviseur, dan typt u dat in. U krijgt alle informatie wat met de ouderenadviseur te maken heeft. Maar zoekt u een activiteit, een bepaalde doelgroep of een bepaalde tijd, typ in wat u zoekt of voor wie u zoekt of op welke dag u iets zoekt. Zo vindt u alles wat u nodig heeft.

In De Leuning wordt maandelijks het Alzheimer Café gehouden. Dit is een trefpunt voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, partners, familieleden en vrienden. In het Alzheimer Café werken Alzheimer Nederland, afdeling Amersfoort e.o., Zorgpalet Baarn-Soest, Ketenzorg Dementie en Welzijn Baarn samen in een stuurgroep.

Tijdens elke bijeenkomst staat er een thema centraal. De bijeenkomst begint met een (ervarings)deskundige of de vertoning van een DVD. In de pauze is er tijd om ervaringen uit te wisselen. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen aan de spreker. Na afloop kan men nog iets drinken en met elkaar praten. Het programma duurt bij elkaar ongeveer 2 uur.

Het Alzheimer café vindt plaats op elke derde maandagmiddag van de maand in de Leuning, Oranjestraat 8 in Baarn. De zaal is open vanaf 13:30 uur en de toegang en de koffie is gratis.

 

Programma Alzheimer Café Baarn-Soest van januari t/m juni 2017

Iedere derde maandagmiddag van de maand.

 

16 jan. Dementie en de rol van de huisarts.

Met welke vragen komt men bij een huisarts en wat kan een huisarts doen? De rol van de huisarts als verwijzer. Welke rol kan de huisarts vervullen ter ondersteuning van de thuissituatie? Gastspreker is een huisarts uit Baarn.

20 febr. Herken dementie en het vaststellen van de diagnose.

Hoe herken je beginnende dementie en op welke wijze wordt de diagnose vastgesteld? Een geriater geeft uitleg over het vaststellen van de diagnose.

20 maart.  Euthanasie bij dementie

Een lezing door een medewerker van het NVVE  over de verschillende keuzes rondom het levenseinde en uitleg over het regelen van een wilsverklaring. Wanneer en hoe doe je dat? Naast uitleg is er ook de mogelijkheid voor het stellen van vragen en het voeren van een discussie. 

24 april. Ontmoetingscentra voor mensen met dementie

Wat biedt een ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en waar kunt u terecht en  wat zijn de geboden activiteiten?  Een medewerker van een ontmoetingscentrum van Lyvore Baarn-Soest komt daar over vertellen.

15 mei. DementTalent in Baarn en Soest

DementTalent is een landelijk project waarin de talenten van mensen met dementie worden ingezet. Op basis daarvan doen zij vrijwilligerswerk in de samenleving.

 Christa Nieuwenhuis, projectleider DementTalent bij KAG  vertelt daarover.

19 juni. Dementie en rechtsbescherming.

Alles over rechtsbescherming en begrippen als mentorschap, bewind voering, volmacht en curatelestelling worden door een notaris toegelicht.

 

Agenda overzicht

Informatie is verkrijgbaar via Erica Stanton, telefoonnummer 035-6019226 of via het secretariaat van de Afdeling Amersfoort en Omstreken, telefoonnummer: 06 42055926 of via email amersfoort@alzheimer-nederland.nl

Volg ons ook op Facebook:  : AlzheimerNederlandAmersfoort